“Het is een superspannend proces, maar het is wel ontzettend leuk”

LEIDSCHE RIJN – Door de jaren heen is burgerparticipatie een steeds belangrijker instrument geworden in de samenleving. Mensen vinden het steeds belangrijker om inspraak te hebben wat betreft de regeling in hun land, regio of wijk. Ook in Leidsche Rijn wordt er steeds actiever geparticipeerd. Zo zetten natuur- en milieuplatform Leidsche Rijn en Milieucentrum Utrecht zich de afgelopen jaren in voor minder verlichting in groengebieden en boven water. Wij spraken mede-oprichter Roland Pereboom over deze participatie.

Enkele jaren geleden startte burgerinitiatief ‘Elke dag een Nacht van de Nacht’. Vertel, hoe ging dit in zijn werk?
“We stoorden ons al jarenlang aan de lichtvervuiling in Leidsche Rijn. Hier hebben we meerdere keren de gemeente voor benaderd, maar er werd eigenlijk nooit actie ondernomen. Pas toen Ria Glas, een bewoonster uit Leidsche Rijn, een burgerinitiatief startte, kon het probleem in kaart gebracht worden. We zetten een online petitie op. Ria Glas heeft dit toen heel slim aangepakt, door mensen in de Duurzame Week te benaderen. Het ging als een lopend vuurtje. Het duurde dan ook niet lang tot we met ons verhaal naar de gemeente konden, waar het verhaal al snel op de agenda verscheen. We waren de eersten trouwens, die een burgerinitiatief nieuwe stijl in Utrecht opzetten.”

Wat was het doel, wat wilden jullie voor elkaar krijgen met het initiatief?
“Op een aantal plekken in Leidsche Rijn zijn er lantaarnpalen te vinden met licht-doorlatende kappen. Dat houdt in dat het licht deels naar boven schijnt. Ook schijnt er hier en daar licht op het water, wat slecht is voor de ecologie. We stelden het burgerinitiatief op met als doel dat de lantaarnpalen die lichtvervuiling veroorzaken, verwijderd zouden worden, of dat er nagedacht werd over een alternatieve oplossing. Hierbij was onze vraag aan de gemeente om het handboek inrichting openbare ruimte te herzien en dit toe te passen. Hierin zijn regeltjes opgesteld over bijvoorbeeld de locaties van lantaarnpalen, welke kleur licht ze geven en welke lampen erin zitten.”

rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat

Welke mening heeft u gevormd over het burgerinitiatief, door er zelf bij betrokken te zijn geweest?
“Het is een superspannend proces, maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het leuke is dat iedereen een burgerinitiatief zou kunnen starten. Het is wel belangrijk dat je met iets zinnigs komt. Als je eenmaal de handtekeningen hebt verzameld met daarbij een verhaal, dan móet de gemeenteraad er wel over vergaderen. Toch zit er ook een minder leuke kant aan het burgerinitiatief.”

U bent er veel tijd aan kwijt, of niet?
“Zo veel, dat ik het helaas niet meer met mijn eigen baan kan combineren. Deelnemen aan een burgerinitiatief vraagt veel van je. Je moet van lange adem zijn. Daarbij komt dat het geen betaald werk is, terwijl je wel met betaalde mensen aan het samenwerken bent. De participatiesamenleving vraagt veel van de bewoners, ik vind het dan ook jammer dat de gemeente daar niet meer voor overheeft.”

Hoe gaat het nu verder?
“De gemeente is nu samen met ons bezig om alle lantaarnpalen na te gaan en ervoor te zorgen dat er geen onnodige lichtvervuiling meer ontstaat. We hebben in ons proces wel weerstand hoor! Zo wil de gemeente sommige lantaarnpalen nog niet vervangen, omdat het te veel geld kost. Maar we blijven doorzetten! En wat betreft de burgerinitiatieven… ik ben alweer bezig met de volgende!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s